Thẻ: Rú Chá

Rú chá vào thu

Rú chá vào thu

Đầu tháng 9, những mảng lá xanh chuyển sang vàng tại rừng ngập mặn rú chá, tạo nên bức tranh ...