Thẻ: Mùa thu

Rú chá vào thu

Rú chá vào thu

Đầu tháng 9, những mảng lá xanh chuyển sang vàng tại rừng ngập mặn rú chá, tạo nên bức tranh ...