Thẻ: Đà Nẵng

Một thoáng Nam Ô

Một thoáng Nam Ô

Nam Ô là một làng đánh cá cổ xưa nằm phía nam chân đèo Hải Vân, cách trung tâm thành ...